top of page

כרטיסיות טיפולים בהנחה

לבחור במה שמתאים לך - לשלם פחות

 • שבוע אחר שבוע - עשרה מפגשי שיאצו ברצף

  2,106₪
  קבוצת טיפולים עוקבים בהנחה (טיפול אחד בשבוע) לטיפול על פי תוכנית טיפולים
  בתוקף למשך 6 חודשים
  • טיפול זן שיאצו
 • לאורך השנה - עשרה מפגשי שיאצו בשנה

  2,223₪
  טיפולים בהנחה לשימוש במהלך השנה למטרות מניעה, והטבה במצבים כרוניים
  בתוקף למשך 12 חודשים
  • טיפול זן שיאצו
 • לאורך השנה - שישה מפגשי שיאצו בשנה

  1,398₪
  שישה טיפולים בהנחה לשימוש במהלך השנה למטרות מניעה, והטבה במצבים כרוניים
  בתוקף למשך 12 חודשים
  • שבוע אחר שבוע - שישה מפגשי שיאצו רצופים

   1,350₪
   שישה טיפולים עוקבים בהנחה (טיפול אחד בשבוע) לטיפול על פי תוכנית טיפולים
   בתוקף למשך 12 שבועות

   תוכניות הנחה/כרטיסיות טיפולים אלו מיועדת למספר הטיפולים המצוין בכרטיסיה בלבד. לא ניתן לבטל את הכרטיסיה לאחר הרכישה, כיוון שהמחיר לטיפול בה נמוך במיוחד.

   bottom of page